تقسیم ارث مادر به چه صورت است؟

تقسیم ارث مادر

تقسیم ارث مادر چگونه انجام میشود؟

در هر کشوری قوانین متفاوتی با سایر کشورها در مورد ارث بردن از متوفی وجود دارد قوانین کشور ما که بر گرفته از قوانین اسلامی می باشد وراث متوفی را به سه طبقه تقسیم کرده است و طبقه اول وراث در اولویت تقسیم ارث می باشند اما باید دید تقسیم ارث مادر چگونه می باشد.

تقسیم ارث مادر

در رابطه با تقسیم ارث مادر می توان عنوان نمود که سهم هر وارث در تقسیم ارث به طبقه بندی که در آن قرار دارد برمی گردد و طبقه اول وراث که شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد بیشترین ارث را از مادر خواهند برد و طبقات بعدی در  صورت نبود هیچ وراثی از طبقه اول از ارثیه بهره مند خواهند شد.

اگر مادر فوت کند و فقط فرزندانش همه دختر باشند سهم همه از ارث مساوی خواهد بود همچنین اگه همه پسر باشند باز سهم پسران از ارث از مادر به طور مساوی بین همه تقسیم می گردد اما اگر متوفی هم پسر و هم دختر داشته باشد سهم پسران دو برابر هر دختر می باشد زیرا در قانون ارث فرقی نمی کند که متوفی مرد باشد یا زن قانون ارث بین متوفی زن و مرد یکسان می باشد و هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

اما در صورتی که بعد از فوت زن فقط پدر و مادر وی در طبقه اول وراث وجود داشته باشند ارث او بین پدر و مادرش تقسیم و پدرش دو سهم و مادرش یک سهم خواهند داشت اما اگر فرزند دختر و پدر و مادرش باشند پدر و مادر هر کدام یک سهم و مابقی به دختر خواهد رسید و در موقعی که پدر و مادر و فرزند پسر داشته باشند ارث به پنج قسمت تقسیم شده و پدر و مادر هر کدام یک سهم و بقیه ارثیه به فرزند پسر خواهد رسید.

قانون ارث از مادر در ایران

در عرف جامعه اینگونه جا افتاده است که اگر متوفی زن باشد فرزندانش یعنی پسر و دختر به مساوی از وی ارث خواهند برد در صورتی که این عرف اشتباه می باشد و قانون ملاک تقسیم ارث را زن یا مرد بودن متوفی قرار نداده و بین متوفی زن و مرد در تقسیم ارثیه تفاوتی وجود ندارد و سهم پسران دو برابر هر فرزند دختری تعیین شده است.

قانون ارث به گونه ای می باشد که تمام خویشاوندان متوفی از وی ارث نمی برند بلکه وجود خویشاوندانی که نزدیکی بیشتری با متوفی دارند خویشاوندان دورتر را از ارث محروم می کند و گاهی وجود بعضی از خویشاوندان سبب می شود که همه یا تمام ارث فقط به یک نفر منتقل نشود بلکه باعث تقسیم بیشتر ارث خواهد شد.

وجود پدر و مادر و فرزندان متوفی باعث می شود که هیچ ارثی به نوه ها نرسد مگر آنکه فرزندان متوفی در زمان حیات متوفی در قید حیات نبوده باشند در این صورت ارث بین پدر و مادر وی و نوه های او تقسیم خواهد گردید.

قوانین مربوط به ارث در هر کشوری از قوانین حاکم بر آن کشور تبعیت می کند و همه افراد باید از آن تبعیت کنند و هیچ گونه استثنایی برای هیچ فردی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.