وکیل حقوقی+ بهترین وکیل حقوقی در کرج

وکیل حقوقی

به کسی که نماینده شخص حقیقی و یا حقوقی در مسائل حقوقی باشد و در مراجع مختلف اعم از قضایی و غیر فضایی فعالیت کند وکیل حقوقی می گویند. واژه وکیل در لغت نامه دهخدا به معنی کارران و آنکه به وی کاری واگذار شود معنی شده است. طبق این تعریف وکیل نماینده و نائب می باشد در کل وکیل به معنی نماینده، قانون دان، پیشکار، مدافع و قیم است. وکیل حقوقی از جانب  کسی مامور به احقاق حقوق مربوط به خود می شود، که به او موکل می گویند.

وکیل  حقوقی از سوی موکل، مامور به انجام فعالیت های حقوقی در مراجع قضایی و یا مراجع غیر فضایی برای اهداف و حقوق می شود و نماینده و مستشار او در این مراجع شناخته می شود. طبق قانون مدنی هر اقدامی از سوی وکیل متوجه موکل خود است. در نتیجه وظیفه ای که بر عهده وکیل حقوقی است بسیار مهم و سنگین است. چه بسا بسیاری از حقوق مردم نادیده گرفته می شود، فقط به علت اینکه وکیل او در بیان اظهارات و یا در مقام مدافع عملکرد خوبی  نداشته است. همچنین در تعریف وکیل حقوقی باید گفت، کسی که مسلط بر زبان حقوقی و قانونی مملکت خود باشد و تحصیلات عالیه در زمینه حقوق داشته باشد وکیل می گویند. حداقل این تحصیلات اخذ مدرک لیسانس در دانشگاه است.

وکیل حقوقی با زبان قانونی و حقوقی خود به عنوان نماینده قانونی اشخاص به دفاع از حقوق آنها خواهد پرداخت. امروزه نیاز به وکیلی که همواره در همه مسائل قضایی و حقوقی  پشتیبان و مشاور اشخاص باشد نیاز می شود. منظور از مسائل حقوقی موضوعاتی کلی است که همه مسائل را در برمی گیرد. مشاوره از وکیل حقوقی بر اساس نوع مسئله مطرح شده لزوم تخصص در آن امر حقوقی یا فضایی است. امروزه در بسیاری از کشور های جهان وکالت موضوعات مختلف  شکل تخصصی به خود گرفته است ، اما در ایران هنوز به شکل رسمی این اتفاق نیفتاده است.  مثلا وکیل متخصص به امور تجارت فقط در زمینه تجارت به موکلین خود مشاوره خواهد داد. اما انواع وکیل حقوقی و وظیفه و اختیارات آنان و انواع حقوق و بسیاری از مسائل مربوط به این مبحث در این مقاله گنجانده شده است که به خواهیم پرداخت.

وکیل تضمینی حقوقی

وکیل حقوقی به موجب قراردادی که به آن وکالت نامه می گویند نمایندگی شخص را در امور و مسائل حقوقی بر عهده می گیرد. حیطه اختیارات وکیل نسبت به موکل خود در قرارداد یا وکالت نامه مشخص و تعیین می شود. وکیل هم نماینده شخص و هم واسطه او در انجام اموری است که در اختیارات مختص به وی مشخص شده است. زمانی که مابین موکل و وکیل وکالت نامه ای تنظیم می شود، وظایف هر دو طرف کاملا مشخص و تعیین خواهد شد. پیش تر گفتیم؛ وظیفه وکیل احقاق حقوق موکل خود و نماینده و واسطه او در همه امور است. اما موکل نیز در قبال این وکالت نامه وظایفی در حق وکیل خود دارد که باید  به آن پایبند باشد. وکالت نامه ای که در بین آنها تنظیم می شود، از رایج ترین و معتبرترین عقد نامه ها و قرارداد های است که در تمامی جوامع و اذهان جامعه معرفی می شود. پس تنظیم وکالت نامه، قدم اول در انجام هر فعالیتی حقوقی مابین وکیل و موکل است. حال که  با مفهوم وکالت آشنا شدیم، بهتر است با انواع وکیل  نیز بیشتر آشنا شویم.

انواع وکیل حقوقی

منظور از انواع وکیل حقوقی این است؛ گاهی عبارت وکیل پایه یک دادگستری را شنیده ایم و یا عبارت وکیل مدنی در برخی جاها به گوش ما رسیده است. گاهی نیز از طرف شخصی برای شخصی دیگر وکیل اختیار می شود. اما بیشتر منظور از انواع وکیل، هدف ما از وکیلی است که اختیار کرده ایم. آیا هدف ما از وکیل انتخابی کمک گرفتن از او برای امور قضایی است یا امور غیر قضایی؟؟ یا امور اداری مانند موضوعات روزمره ای؟!  یا وکیلی که به خاطر مسائل قضایی و غیر فضایی برای شخصی دیگر اختیار می شود که خود امکان اختیار وکیل را ندارد؟ مثلا شخص در زندان باشد و احتیاج به نماینده قانونی برای برخی از کارها داشته باشد. پس در این حالت سه نوع وکیل حقوقی داریم که به شرح زیر است.

وکیل دادگستری؛ به وکیلی که تحصیلات عالیه و دانشگاهی خود را در علوم مبانی و فقه و حقوق گذرانده است و در آزمون وکلای دادگستری، موفق به کسب رتبه ای بالا در میان کسانی که در این آزمون شرکت کرده اند شده است. این وکلا بعد از سپری کردن دوره کارآموزی پروانه کسب وکالت را دریافت می کنند و آماده ارائه خدمات حقوقی به جامعه خواهند شد. وکلای پایه یک دادگستری از وکلای درجه یک جامعه وکلا و به قانونی بسیار مسلط هستند.

وکیل مدنی؛ هر فردی برای پیش بردن امور اداری و حقوقی احتیاج به وکیل مدنی خواهد داشت. وکیل مدنی و موکل برای تنظیم وکالت نامه به دفتر ثبت اسناد رسمی رفته و اقدام به تهیه و تنظیم وکالت نامه ای می کنند که به موجب آن وکیل، نماینده قانونی شخص در امور مشخص شده می باشد.

وکیل مع الواسطه؛ در مواردی پیش خواهد آمد که  شخصی احتیاج به وکیلی دارد که از حقوق وی دفاع کند، اما به دلایلی نمی تواند به اختیار کردن وکیل اقدام کند. در نتیجه کسی را به عنوان واسطه قرار می دهد تا برای وی با وکیلی مشورت کرده و قراداد وکالت نامه تنظیم کند. به این نوع وکیل که به واسطه کسی دیگر برای شخص اختیار می شود، وکیل مع الواسطه گفته می شود.

تمامی وکلا، وکیل رسمی دادگستری هستند.

انواع وکیل حقوقی در نحوه انتخاب

همه مردم جامعه برای تحقق اهداف و احقاق حق خود احتیاج به دفاع، راهنمایی و مشاوره وکیل حقوقی دارند. پس در همه امور قضایی و همه امور اداری شخص احتیاج به نماینده قانونی دارد که واسطه و نماینده او در انجام امور باشد. اما برخی از مردم به خاطر بضاعت مالی و یا به دلایل دیگر از اختیار کردن وکیل برای دفاع خودداری می کنند. به موجب قانون دادرسی باید تمام کسانی که مسائلی در امور قضایی دارند از وکیل مشاوره و راهنمایی بخواهند و نماینده آنها در این مراجع قضایی باشد. در همین راستا قانون گذار قوانینی را مطرح و ثبت کرده است که همه مردم از این حق و خدمت بهره مند شوند. در این خصوص نوع وکیل انتخابی به چند دسته زیر تقسیم می شوند.

وکیل حقوقی انتخابی؛

وکیل حقوقی انتخابی همانطور که از اسم آن مشخص است وکیلی است که شخص خود اقدام به اختیار و انتخاب وکیل مورد نظر خود می کند و بعد از تنظیم وکالت نامه رسما نماینده قانونی وی محسوب می شود.

وکیل حقوقی تسخیری

وکیل حقوقی تسخیری وکیلی است که در امور کیفری فعالیت می کند. در برخی مواقع  شخصی در محاکمات قضایی قادر به انتخاب وکیل برای دفاع از حقوق خود به علت بضاعت مالی نیست، دادگاه خود اقدام به انتخاب وکیل از میان وکلای دادگستری می نماید که به صورت رایگان مدافع وی در امر کیفری باشد به این وکیل وکیل تسخیری می گویند.

وکیل حقوقی معاضدتی

وکیل حقوقی معاضدتی وکیلی است که از سوی دادگستری در میان وکلای دادگستری انتخاب می شود تا به صورت رایگان وکالت شخصی را که در مراجع قضایی پرونده دارد بر عهده بگیرد. تفاوت آن با وکیل تسخیری این است که وکیل تسخیری فقط در امور کیفری وکالت را بر عهده می گیرد. ولی وکیل معاضدتی در امور مدنی وظایف  خود را برعهده دارد به این وکیل وکیل معاضدتی می گویند.

وکیل حقوقی سازمانی

قانون در حمایت قضایی از کارمندان نیروی مسلح و کارمندان دولتی، وکیل سازمانی را در اختیار کارمندان دولت قرار می دهد تا در صورتی که در امور قضایی با مشکلاتی مواجه شوند از وکیل سازمانی کمک بگیرند. اگر کارمند لشکری و کشوری در خدمت خود با مشکل مواجه شود، سازمان یا اداره محل خدمت او موظف است تا وکلای متخصص خود را در اختیار وی قرار دهند تا حقوق او پایمال نشود، به این وکیل وکیل سازمانی می گویند.

وکیل حقوقی کارآموز

وکیل حقوقی کارآموز کسی است که پس از گذراندن آزمون مهم وکلای دادگستری باید مدتی را زیر نظر وکیل پایه یک دادگستری به عنوان کارآموز فعالیت کند. سرپرست او پرونده های سبک را برای وکالت  در اختیار او قرار می دهد. به چنین وکلایی وکلای کارآموز می گویند.

وکیل حقوقی اتفاقی

 وکیل حقوقی اتفاقی کسی که دانش آموخته وکالت و حقوق باشد اما نه آزمون وکالت و نه دوره کارآموزی را گذرانده است. اما به صورت اتفاقی در مقام وکیل برای دفاع حقوق خانواده و خویشاوندانش به مسائل قضایی و دادگاه وارد می شود. با کسب مجوز و پرداخت هزینه های مرسوم می تواند به دفاع از خویشاوندان خود فعالیت کند.

وکیل حقوقی قوه قضاییه

در راستای اجرای قانون ۵ ساله سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور  افرادی که موفق به کسب پروانه وکالت از مرکز کارشناسان قوه قضاییه شده اند وکیل حقوقی قوه قضاییه می گویند که از مهم ترین نوع وکلا محسوب می شود.

وکیل حقوقی ایثارگران

وکیل حقوقی ایثار گران یا وکیل حمایتی کسی است که در دفاع از ایثارگران و بسیجیان در مسائل قضایی ورود می کند. این افراد که از دفاتر حمایت قضایی پروانه وکالت دریافت کرده اند به حمایت از بسیجیان و ایثارگران تحت عنوان وکیل قضایی یا حمایتی در دفاع از حقوق آنان فعالیت می کند.

تعهدات وکیل حقوقی نسبت به موکل خود

در خصوص تعهدات وکیل حقوقی نسبت به موکل خود اختیاراتی است که در عقد قرارداد وکالت نامه مشخص و تعیین می شود. دفاتر اسناد رسمی وکالت  نامه های را صادر می‌ کند که حدود اختیارات وکیل را در آن بیان کرده است. طبق این وکالت نامه موکل می تواند اختیاراتی را برای وکیل مشخص کند و طبق آن وکیل نماینده وی در این امور انتخابی است. پس بدیهی است که تعهدات وکیل در همان اختیاراتی است که موکل در اختیار وی قرار داده است.

تعهدات موکل در برابر وکیل حقوقی

همانطور که در مطلب فوق بیان کردیم وکیل حقوقی نسبت به موکل خود وظایف و تعدادی را دارد که به موجب وکالت نامه تنظیم شده در قبال این تعهدات مسئول و موظف است. پیش تر نیز گفتیم که وکالت نامه نوعی از قرارداد های رسمی رایج است. در هر قرارداد و عقد نامه ای دو طرف به عنوان اصحاب قرارداد شناخته می شوند که در مقابل یکدیگر مسئول به انجام تعهداتی هستند. اما تعهدات موکل در برابر وکیل چیست؟ طبق ماده قانون مدنی ۶۷۴ تا ۶۷۷ تعهدات موکل را بیان شده است. موکل باید طبق قرارداد وکالت نامه عمل کند و تمام حق الزحمه وکیل و هزینه هایی که برای اهداف موکل خرج کرده است را پرداخت نماید. اگر وکیل کاری را انجام داده که در اختیارات وی نبوده است، موکل هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.

انواع حقوق

چنانچه گفته شد وکیل حقوقی کسی است که از حق و حقوق اشخاص جامعه دفاع می کند. اما منظور از حقوق چیست؟ قانون حقوق را چگونه تعریف کرده است؟ انواع حقوقی که جامعه را پوشش داده است، کدام است؟ خب باید بگوییم که ما دو نوع حقوق در مباحث حقوقی و در جامعه داریم که در زیر به آن خواهیم پرداخت و جواب سوالات دیگر نیز در متن آن داده خواهد شد.

حقوق عمومی؛ حقوق عمومی حقوقی است که قانونگذار آن را تبیین و مشخص کرده است و تعهدات و قواعدی است که در رابطه بین  مردم و دولت و کارگزاران دولت حاکم است. و این قواعد تعهدات مردم نسبت به دولت و کارگزاران و بالعکس را شامل می شود. چنانچه مردم جامعه ای از عملکرد نهادی یا اداره ای دولتی ناراضی باشند، مبحث حقوق عمومی پیش خواهد آمد. پس هر دولتی که متعهد به کاری برای ملت خود شود، در حیطه حقوق عمومی تفسیر خواهد شد.

حقوق خصوصی؛ حقوق خصوصی حقوقی است که در بین مردم جامعه وجود دارد و روابط افراد جامعه با یکدیگر را تحت شعاع قرار می دهد. هر آنچه که به عنوان مسائل و مشکلات  قضایی در جامعه مورد بررسی قرار می گیرد، مربوط به اختیارات حقوق خصوصی است. طبق این حقوق همه آحاد مردم جامعه موظف به رعایت قانون و مقررات در قبال یکدیگر هستند.

بررسی این دو مفهوم و بیان آن درباره موضوع وکیل حقوقی مهم است. زیرا زمانی که در تعریف وکیل بیان می داریم که مدافع حقوق است، منظور از حقوق چیست و انواع حقوق کدام است. پس مهم است که هر فردی بداند چه حقوقی را در جامعه دارد. حقوقی که در تقابل با افراد جامعه دارد و حقوقی که در ارتباط با دولت و حاکمیت کشور است، حقوق هر فرد جامعه می باشد.

وظیفه وکیل حقوقی در دیوان عدالت چیست؟

در متن فوق عنوان کردیم که یکی از حقوق مردم جامعه مربوط به حقوق عمومی است که مربوط به حقوق مردم نسبت به دولت و کارگزاران وی و بالعکس حقوق دولت و کارگزاران نسبت به مردم است. قانون اساسی  ۱۷۳ جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردم جامعه و تنظیم آن شکایات نسبت به واحد ها یا مامورین و یا آیین نامه دولتی و تحقق حقوق به حق آنها، دیوانی تحت عنوان دیوان عدالت کشوری تنظیم شده است. وکیل دیوان عدالت طبق قانون اختیارات و حدود مشخصی دارد. وظیفه اصلی این دیوان رسیدگی به شکایت های مردمی است. برای اطلاعات بیشتر درباره وکیل دیوان عدالت به تعریف آن در سایت های اینترنتی مراجعه کنید.

انواع تخصص وکیل حقوقی

در بسیاری از مطالب حقوقی و مسائل قضایی اشاره شده است که از وکیل حقوقی متخصص در این امور بهره گرفته شود. منظور از وکیل متخصص چیست؟ به چه وکیلی، وکیل متخصص می گویند؟ وکیل کسی است که مسلط به دانش حقوقی و مهارت در بیان قانون باشد. اما وکیلی که در امری مشخص و در مسائلی با تجربه تر از سایر مسائل حقوقی و قضایی است، به اصطلاح وکیل متخصص به آن امور می گویند. مثلا وکیل متخصص در امور تجارت یا وکیل متخصص در امور کیفری. اما انواع وکیل متخصص کدامند یا تخصص وکلا کدام است؟ این تقسیم بندی به شرح زیر می باشد.

وکیل حقوقی خانواده؛ وکیل خانواده معنی عام تری نسبت به اسم خود دارد و تمام وکلای که در دادگستری به احقاق حق موکلین خود در امور مختلف می پردازد و همچنین در امور مختلف خانواده آگاه باشد، وکیل خانواده می گویند.

وکیل حقوقی مهاجرت؛ با گسترش امر مهاجرت احتیاج به وکیل متخصص مهاجرت بیش از پیش نیاز شده است. وکیلی که در امر مهاجرت و تابعیت اطلاعات حقوقی قابل قبول و کافی داشته باشد و از حقوق مهاجرین در کشور مقصد و مقیم دفاع کند، مستلزم تخصص داشتن در امر مهاجرت از لحاظ حقوقی است.

وکیل حقوقی ملکی؛ وکیل ملکی از وکلای است که در امور قضایی و حقوقی فعالیت بسیار زیادی دارد. وکیلی که آگاه به مسائل ملکی بایر و غیر بایر باشد وکیل متخصص ملکی می گویند.

وکیل حقوقی شرکت ها؛ هر شرکت تجاری مانند؛ شرکت های تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های غیر تجاری مانند؛ شرکت عام المنفعه فرهنگی به وکیل متخصص شرکت ها احتیاج دارد. وکیلی که اطلاعات کافی در این امور داشته باشد و بتواند در پیشبرد اهداف حقوقی شرکت ها مثمر ثمر باشد.

وکیل حقوقی امور قرارداد ها؛ روزانه هزاران قرارداد بین اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم می شود. وکیلی که به امور انواع قرارداد ها آگاه باشد و از چند و چون قرارداد ها باخبر باشد وکیل متخصص در امور قرارداد ها است.

وکیل چک و سفته؛ وکیلی که آگاه به تمامی امور مربوط  به چک و سفته باشد و تمام ریزه کاری های این امور را از بر باشد وکیل متخصص در این امر است. وکیل چک و سفته باید به تمام مسائلی که مربوط به چک های صادر شده از بانک ها و سفته های بانکی و امور مربوط به عدم پرداخت چک، ظهر نویسان چک و تکالیف و‌ حقوق مربوط به آن واخواست سفته ها و حقوق مربوط به آن، آگاهی کافی و لازم داشته باشد.

لزوم وکیل حقوقی در مسائل حقوقی و قضایی

چرا به وکیل حقوقی احتیاج داریم؟ چرا در مسائل قضایی و حقوقی به کمک وکیل احتیاج پیدا می کنیم؟ در جهان امروز تعاملات و مناسبات اجتماعی به حدی زیاد شده است که خود به خود مردم جامعه دچار اختلافاتی می شوند که احتیاج به رسیدگی از سوی نهاد حقوقی دارد. در مباحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی خواهان برقراری حق در جامعه شوند. البته منظور از احتیاج داشتن به وکیل در این مبحث، برقراری حقوق خصوصی است. حل اختلافات و روند و نحوه حل اختلاف و مشکلات بر طبق قانون اساسی کشور انجام می شود. هر کشوری قوانین مشخص به خود را دارد و این قوانین در چندین کتاب نوشته شده است و هر مبحث حقوقی دارای چندین کتاب قطور است. آیا هر فرد عادی می تواند این کتاب ها را مطالعه کند تا دانش حقوقی به دست آورد و یا با کمک قانون اساسی مفهوم و منظور خود را از حق بیان کند؟ مسلما نه.

در هر علمی اشخاصی وجود دارند که دانش آموخته آن علم هستند و تخصص خود را مربوط به آن علم دریافت می کنند. علم حقوق نیز یکی از این علومی است که افرادی را که خواهان این علم باشند، تربیت می کند. قانون اساسی را مطالعه می کنند و با زبان حقوقی آشنا می شوند و در نهایت مهارت و علم حقوقی پیدا می کنند. همانطور که برای درمان بیماری خاصی به پزشک مراجعه می شود، برای حل اختلافات به شیوه قانون نیز باید به یک حقوقدان مراجعه کرد. هیچ کس با خود درمانی موفق به شکست بیماری نمی شود پس طبق ضرب المثل معروف، کار را به کاردان بسپار، باید کار حقوقی را به یک حقوقدان که قانون اساسی کشور را از بر دارد سپرد. الفاظ و اصطلاحات حقوقی گاها سخت و دور از فهم و سواد ما است، اما حقوقدان  یا وکیل در این امر دانش کافی را به دست آورده اند. شاید کسانی باشند که آشنا به زبان حقوقی و قانونی باشند و یا به خاطر مطالعات زیاد در این زمینه و یا به خاطر بودن های مکرر در مسائل قضایی به قانون اساسی آشنا شده باشد. اما وقتی  برای اعاده حق و رسیدگی حقوقی به امور مختلف زندگی خود نداشته باشد. پس در اینجا هم وجود وکیل نیازمند می شود. روند های قضایی گاهی بسیار پیچیده و زمان بر می شوند و گاهی نیازمند آشنایی داشتن به دادگاه و کارکنان آن برای روند رسیدگی است. پس باز هم احتیاج به وکیل بیش از پیش نیاز می شود. پس در جواب سوال چرا به وکیل نیاز داریم؟ باید بگوییم به وکیل نیاز داریم چون دانش و مهارت حقوقی او ما را در رسیدن به حق کمک خواهد کرد.

تفاوت وکیل حقوقی با وکیل کیفری چیست؟

همانطور که می دانید در مسائل قضایی امکان طرح دو نوع دعوا وجود دارد. دعوای حقوقی و دعاوی کیفری دو نوع مسائل مربوط به امور قضایی است که در امور فضایی همه کشور ها مشترک است. هر کدام از این دعاوی دارای سلسله مراتبی است که نیاز به دانش و مهارت مخصوص به خود است. این دانش و مهارت در توانایی های وکیل مدافع است.  مسائل حقوقی همان مسائل مدنی است که وکیل متخصص در امور حقوقی به آن مشرف است و مهارت کافی در این زمینه دارد. هر کدام از نوع دعوی چه حقوقی و کیفری دارای زیر شاخه های مختلفی است که کلا مبحث فضایی و قانونی را در بر می گیرد. همچنین برای هر کدام از این مسائل یعنی کیفری و حقوقی شعب مخصوصی برای رسیدگی وجود دارد. همانطور که طرح دعوا در حوزه صورت می گیرد و نحوه رسیدگی به آن متفاوت است، وکلای آن نیز حیطه کاری مختص به نوع دعوا مطرح شده دارند.

 به وکلایی که در حیطه طرح دعوا حقوقی فعالیت می کنند وکیل حقوقی می گویند و به وکیل مدافعی که در طرح دعوای کیفری فعالیت می کنند، وکیل کیفری می گویند. دعاوی حقوقی طیف بسیار گسترده ای دارد اما برای توضیح بیشتر و کامل تر آن باید گفت؛ زمانی که در دادگاه دعوای مطرح می شود و حکم قاضی بر این است که حق را به طرفی از دعوا بدهد و برای شخص مقابل مجازات یا تنبیه وجود نداشته باشد، دعوای حقوقی می گویند. وکلای حقوقی در مقام مدافعی است که برای حکمی که از سوی قاضی صادر می شود سعی بر تحقق حق برای موکل خود می شود. اما مسائل و دعاوی کیفری در موضوع امنیت اجتماعی و حفظ منافع مردم جامعه مطرح می شود و کسی که به عنوان محکوم شناخته می شود دارای مجازاتی است که حتی ممکن است به اعدام شخص متهم ختم شود. حیطه کاری وکیل کیفری دفاع از طرفین پرونده است و از حساسیت زیادی برخوردار است.

معیار انتخاب بهترین وکیل حقوقی برای امور قضایی

وکیل حقوقی وکیلی است که به نیابت ما تمامی مسائل قضایی چون مسائل حقوقی و کیفری و امور اداری مربوط به غیر قضایی را انجام می دهد. در هر مسئله قضایی که برای شخص به وجود می آید، اولین سوالی که برای انتخاب وکیل برای او پیش می آید این است که بهترین وکیل برای مسئله قاضی او کدام است؟ همه وکلا دادگستری خوب و در نوع حیطه کاری خود عالی هستند. اما قبل از انتخاب وکیل خوب باید حیطه قضایی پرونده خود را در نظر بگیریم. پرونده حقوقی باشد یا کیفری در انتخاب وکیل بسیار مهم است. پس معیار اول این است که اگر مسئله شخص مربوط به امور حقوقی باشد باید وکیل متخصص امور حقوقی را انتخاب کرد و اگر مسائل قضایی شخص مربوط به امور کیفری باشد، لازم است تا از وکیل متخصص در امور کیفری کمک بگیرد.

دومین معیار انتخابی برای اختیار وکیل خوب در مسائل قضایی کمک از وکیل متخصص است. در این متن عنوان شد که وکیل امور حقوقی و امور کیفری حیطه کاری متفاوتی دارد و بهتر است از وکیل متخصص امور حقوقی و کیفری کمک گرفته شود. مثلا در امور حقوقی وکیل متخصص شرکت ها و یا وکیل متخصص ملکی در این مقاله از آنها یاد شده است، بهره بگیریم. وکیل متخصص به  امر قضایی شرکت ها اطلاعات کامل تری درباره امور شرکت ها نسبت به وکیل متخصص ملکی دارد یا وکیل متخصص ملکی اطلاعات کامل تری درباره املاک نسبت به وکیل چک و سفته دارد.

سومین  معیار برای انتخاب بهترین وکیل، انتخاب وکیل در شهر و کشور اقامت خود است. اگر در شهر تهران زندگی می کند بهتر است از وکلای مجرب همان شهر به عنوان نماینده قانونی کمک بگیرد. اختیار وکیل در شهری دیگر به جز شهر سکونت خود کاری اشتباه است. قانون اساسی در همه کشور به یک شکل و ماهیت است اما در برخی از موارد قاضی با توجه به مناسبات، فرهنگ و رسوم اجتماعی آن شهر حکمی را صادر می کند، وکیلی که  در آن شهر زندگی می کند آشنایی کاملی بر اجتماع و هم بر دادگاه و قضات آن شهر دارد. یا در صورت نیاز در کمترین زمان به وکیل دسترسی داشته باشد. ‌پس سومین معیار بهترین وکیل، وکیل شهر محل سکونت موکل است.

چهارمین و آخرین معیار انتخاب بهترین وکیل که گاهی در مقایسه با بار حقوقی آن اصلا مهم نیست، مسئله مالی و هزینه وکالت وکیل است. گاهی مسئله حقوقی و کیفری به حدی برای شخص از لحاظ مالی یا از لحاظ اجتماعی مهم است که جوانب هزینه ای را نادیده می گیرد. اما خب وکیلی که هزینه وکالت و مشاوره او با بودجه شخص سازگاری داشته باشد، در انتخاب او تاثیر دارد.

ویژگی های فردی و مهارتی وکیل حقوقی

برخی از افراد برای اهداف خود و دفاع از حق خود نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی خود دارند. انجام و حدود خدمات وکیل فقط با وکالت یا تنظیم  وکالت نامه نیست. وکلا علاوه بر آن باید مشاور خوبی هم باشند. بسیاری از افراد جامعه خواهان مشورت با وکیل قبل از انجام هر کاری هستند. پس وکیلی که برای مشاوره و وکالت انتخاب می شود باید ویژگی های نیز داشته باشد. معیار انتخاب بهترین وکیل در متن فوق این موضوع را مشخص کرده است که چگونه از لحاظ حیطه قضایی وکیلی مناسب انتخاب کنیم. در تکمیل آن باید به خصوصیات اخلاقی وکیل و خصوصیات مهارتی او نیز اشاره شود. هر وکیل خوب و درجه یکی از همه معیار ها برخوردار است. اشخاصی تحت عنوان کارشناس حقوقی و یا مشاور حقوقی در حیطه مسائل حقوقی فعالیت می کنند.

کمک گرفتن از مشاوران حقوقی برای مشاوره مسائل و امور پیش آمده بسیار تاثیر گذار خواهد بود. تسلط کافی به امور حقوقی، قدرت تحلیل و تفسیر بالا، توانایی در تصمیم گیری صحیح و سریع، امانت داری، صداقت، مهارت سخنوری، رعایت انصاف و عدل، مهارت در نگارش متون حقوقی، مهارت در متقاعد کردن اطرافیان، آشنایی مختصر با امور سازمانی و استخدامی از جمله ویژگی های است که وکیل خوب در مهارت و اخلاق باید داشته باشد. وکیلی که در جریان مشاوره صادق نباشد و یا برای اتمام وقت خلاصه گویی کند و از گفته های مهم سر باز زند، وکیل مورد اعتمادی نیست. مهم‌ترین خصوصیات اخلاقی یک وکیل خوب این است که زمانی در مقام مدافع حق موکل خود باشد و یا در هر حالتی نماینده او باشد، حس اینکه برای حق خود دفاع می کند را داشته باشد. حقوق موکل را حقوق خود بداند، در نتیجه تمام تلاش خود را خواهد کرد. در هر جامعه و شغل و حرفه ای هستند کسانی که تمام اخلاق و شخصیت گروهی را زیر سوال می برند. قطعا در میان وکلا نیز چنین کسانی وجود دارند اما بسیار کم هستند، زیرا وکلا مجری قانون هستند.

نکات مهم درباره مراجعه به وکیل حقوقی

هیچگاه در تنظیم وکالت نامه با وکیل حقوقی موارد غیر قانونی را از وکیل خود طالب نکنید. کسانی که با پارتی و ارتباط سعی در برطرف کردن مشکلات حقوقی خود هستند و از وکیل چنین تقاضایی می کنند، در اصل به دانش و مهارت و شعور وکیل توهین کرده اند. شخص برای حل مشکل خود به دفتر حقوقی مراجعه کرده است وظیفه و تخصص این دفتر حقوقی رفع مشکلات به صورت قانونی است.

وکلای دادگستری در زمان و تایم اداری در دادگاه و محاکم هستند، استفاده از تلفن همراه برای آنها در مراجع قضایی ممنوع است پس بهتر است در وقت غیر اداری با وی تماس برقرار کنید. هر وکیلی ساعاتی را برای پاسخگویی به مراجعین و موکلین خود اختصاص می دهد، بهتر است اشخاص در این ساعات با وکیل خود تماس برقرار کنند.

زمانی که اقدام به عقد قرارداد با وکیل می کنید، عمل وکیل شما محسوب می شود و شما می توانید هر چند وقت یک بار با وی تماس تلفنی داشته باشید و یا به دفتر او مراجعه کنید. در خصوص پرونده هر اتفاقی و یا مساله ای تازه به وجود بیایید، وکیل خود را در جریان امور قرار دهید.

لزوما برخورد اول شما با وکیل به تنظیم وکالت نامه منتهی نمی شود. اگر در جلسه اول با طرز بیان و برخورد او و نحوه کار وی مشکل داشتید، اجباری نیست تا با او قرارداد ببندید.

زمانی که پرونده خود را در اختیار وکیل قرار می دهید، انتظار نداشته باشید بلافاصله راه حل و یا به شما مشاوره بدهد. به وی فرصت بدهید تا با مطالعه پرونده به موضوع شما اشراف پیدا کند.

گاهی موکلین درخواستی از وکیل خود دارند که خارج از عرف و قانون و اخلاقیات است. مثلا نشان دادن پرونده های مشابه پرونده به وی برای اینکه صحت گفتار وکیل را بسنجد. به شدت از این کار پرهیز کنید.

اگر شما برای موضوعی مشخص به وکیل خود وکالت داده اید و وکالت نامه ای را امضا کرده اید، تعهد وکیل فقط برای آن مورد حقوقی است و در مسائل دیگر حقوقی شما تعهد و دخالتی ندارد. اگر برای دو یا چند موضوع متفاوت اقدام به تنظیم وکالت نامه می کنید، قانون است که برای هر کدام از موضوعات وکالت نامه ای جداگانه تنظیم شود.

اظهار نظر های متفاوت هر وکیلی در مورد یک پرونده مشخص عموما به معنی نداشتن مهارت و دانش حقوقی یکی از آنها نیست. بلکه نظر حقوقی هر یک از آنها را نشان می دهد و در نهایت این شما هستید که وکیل خود را انتخاب می کنید.

اگر به دیدار وکیلی خواهید رفت که برای بار اول با او ملاقات می کنید، بهتر است اظهارات شما صحیح و کامل باشد.

بدون رودربایسی و خجالت از میزان هزینه حق الوکاله و نحوه پرداخت و دریافت آن سوال کنید و اگر احساس کردید حق الوکاله وکیل خارج از توان شما است، مجبور نیستید تا با آن وکیل قرارداد ببندید و خیلی شفاف بگویید نمی توانم حق الوکاله دریافتی شما را پرداخت کنم.

قبل از امضای قرارداد و وکالت نامه یک دور کامل اختیارات وکیل و تعهدات خود را نسبت به وکیل مرور کنید، در صورت شائبه ای حتما توضیح آن را از وکیل بخواهید. سپس اقدام به امضای وکالت نامه کنید. به خاطر داشته باشید که طرف قرارداد شما وکیل دادگستری است و آشنا با قانون و مقررات است، پس در تهیه و تنظیم وکالت نامه حتما توانایی خود از پرداخت و اختیاراتی که به وی می دهید، دقت کنید.

زمانی که مدارک خود را به وکیل می سپارید از وی رسید بگیرید، این کار قانونی است و وکیل خود از مجریان قانون است و هیچ اشکالی در کار نمی بیند، پس بدون خجالت از وی رسید بخواهید.

در دادن اطلاعات پرونده به وکیل خود هم صادق باشید و هم اصلا خجالت نکشید. هر چیزی که لازم است و مربوط به پرونده باشد حتما بدون کم و کاست برای وکیل خود بازگو کنید.

از زیاده گویی دست نگه دارید، سوالات خود را به صورت کامل بپرسید، هر جا که از سخنان وکیل متوجه نشدید از او بخواهید که دوباره برای شما بازگو کند و با زبان ساده تر به شما توضیح دهد.

تمامی موارد ذکر شده مواردی است که حتما قبل از مراجعه به وکیل آن را مرور کرده و رعایت کنید.

تماس با وکیل حقوقی

برای تماس با وکیل حقوقی دو راه وجود دارد. حضور در دفتر وکالت او و یا تماس از طریق سایت وکلا از راه های برای تماس با وکیل است. مشاوره و گفتگوی حضوری با وی مرسوم تر از شیوه ارتباط آنلاین با وکیل است. همچنین سایت کانون وکلای مرکز هر اطلاعاتی را درباره وکیل انتخابی به شما می دهد. منظور از اطلاعات رزومه کاری و تخصص او در امور قضایی، که برای انتخاب وکیل خود موثر است. همچنین تماس تلفنی برای مشاوره از وکیل حقوقی یکی دیگر از راه های ارتباط با وکیل است. قبل از مراجعه به دفتر وکالت وکیل و یا برقراری تماس با وی چه با تلفن و یا برقراری تماس آنلاین لازم است تا هر سوالی که درباره مسئله مربوطه و مطروحه دارید، بنویسید. تا تمام سوالات خود را از وکیل بپرسید.

امیدواریم در این مقاله توانسته باشیم به تمامی مسائل و موارد مربوط به وکیل حقوقی بپردازیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.