شرکت در مهمانی مختلط شبانه+ مجازات شرکت در پارتی شبانه مختلط

شرکت در مهمانی مختلط شبانه
 انجام جرم شرکت در میهمانی‌ها مختلط و پارتی‌های مختلط شبانه بسیار رواج پیدا کرده است.
پسر و دخترهای زیادی به بهانه‌های مختلف از جمله قبولی دانشگاه، جشن تولد و امثال این‌ها اقدام به برگزاری میهمانی‌های مختلط می‌کنند. حضور در چنین جشن‌هایی به خودی خود جرم نیست. اما در عین دوستانه بودن می‌تواند بستری مناسبی برای وقوع انواع جرایم به حساب بیاید. در بعضی موارد افراد این جمع‌ها را فقط یک دورهمی دوستانه تلقی می‌کنند در حالی که انواع جرایم و حواشی در این مهمانی‌ها مختلط رخ میدهد.
در واقع آنچه باعث می‌شود پلیس وارد مهمانی‌ها شود و افراد حاضر در پارتی را دستگیر کند حواشی مهمانی است. جرایمی که گاه تهدید کننده‌ی نظم عمومی جامعه هستند و در این مواقع ضابطین قضایی ورود کرده و همه چیز به یک باره خراب می‌شود.
ما در این مقاله به انواع جرایمی که امکان وقوع در مهمانی مختلط وجود دارد میپردازیم:
انواع جرایم در مهمانی مختلط شبانه
۱-مجازات استعمال مشروبات الکلی در پارتی مختلط
۲-تهیه و نگهداری مشروبات الکی مهمانی‌های مختلط
۳-جرم استعمال مواد مخدر در پارتی‌های مختلط
۴- رابطه نامشروع در پارتی‌های مختلط
۵- همسایه آزاری در مهمانی شبانه
مجازات شرکت در مهمانی مختلط:
شرکت در مهمانی مختلط و پارتی شبانه تمامی گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه را در برگرفته است. این مهمانی‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است و هیچ مستند قانونی وجود ندارد که شما را از برگزاری و یا رفتن به چنین محافلی بازدارد.
چنانچه افراد حاضر در میهمانی مرتکب جرمی نشوند از حیث شرکت در میهمانی مجازاتی ندارند، مگر آن که در ضمن مهمانی مرتکب جرم شوند. باید در نظر داشته باشید که چنین محافل و مراسم‌هایی با حواشی بسیاری همراه هستند. گاها افراد سودجو در این مهمانی‌های شبانه، اقدام به عکسبرداری و فیلم‌برداری میکنند. بعد از پارتی شبانه، مزاحمت‌های این افراد شروع می‌شود و تهدید به انتشار عکس و فیلم میکنند. دستگیری و مجازات فقط به دلیل حضور در مهمانی نبوده، بلکه تهیه و نگهداری مشروب، مصرف مشروبات الکلی، توزیع و استعمال مواد مخدر، برقراری روابط نامشروع و بسیاری موارد دیگر که هریک به تنهایی می‌تواند جرم به حساب بیاید.
در اصل چنانچه در آن مهمانی مرتکب جرمی نشوید، به دلیل شرکت در پارتی مختلط مجازات نخواهید شد.
شرکت در مهمانی مختلط شبانه

شرکت در مهمانی مختلط شبانه

انواع جرایم در مهمانی مختلط شبانه

پرونده‌های مطرح شده در دادسرا و دادگاه‌های کیفری در خصوص دستگیری اشخاص مبنی بر شرکت در مهمانی مختلط موید این امر است که در اکثریت این قبیل مهمانی‌های مختلط جرایمی صورت می گیرند که به این عبارتند:

۱-مجازات استعمال مشروبات الکلی در پارتی مختلط:

از جرایم شایع که در پارتی مختلط استعمال مشروبات الکلی است که معمولا توسط میزبان مهمانی تهیه شده. مصرف مشروبات الکی در کشور ما جرم است پس فرقی ندارد که شما مشروب را در مهمانی یا در پارک استعمال کنید؛ در هر صورت شما مرتکب جرم شده‌اید. از آنجایی که مشروبات الکلی یکی از ارکان جدایی ناپذیر برخی مهمانی‌های شبانه شده است، عامل اصلی مجازات جوانان در مهمانی استعمال مشروب می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی در خصوص استعمال مشروبات الکلی مجازات تعیین کرده است. در خصوص استعمال مشروبات الکلی، مصرف کننده به مجازات حدی شرب مسکر که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هشتاد ضربه شلاق حدی است محکوم می‌شود.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:
«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»
چنانچه جرم استعمال مشروبات الکلی اثبات شود، مجازات شلاق حدی ساقط نمی‌گردد، مگر آن که متهم از ارتکاب جرم توبه کرده باشد یعنی با کمک و مشاوره وکیل نزد عالم دینی توبه نامه تنظیم کند و آن را ضمیمه پرونده نماید. که در این صورت با جمع شرایط دیگر مجازات حد ساقط می‌شود.

۲- تهیه و نگهداری مشروبات الکی مهمانی‌های مختلط:

بعضا شخصی یک مهمانی ترتیب می‌دهد و مشروبات الکلی تهیه می‌کند، ولی خود شخص مشروب مصرف نمی‌کند و تنها مشروبات را جهت استفاده مهمانان تهیه دیده است. در این شرایط هم شخص مرتکب جرم گردیده است و تفاوتی ندارد که مهمانی مختلط است یا خیر؛ در هر حالت حمل و نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب می‌شود.
همچنین قانونگذار در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تهیه کننده مشروبات الکلی برای میهمانان در پارتی مختلط نیز به حبس تعزیری درجه شش که حبس از حداقل شش ماه تا حداکثر یک سال و شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و همچنین پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی آن محکوم می‌شود.

۳- جرم استعمال مواد مخدر در پارتی‌های مختلط:

یکی دیگر از موارد شایع در میهمانی‌های مختلط شبانه، جرایم استفاده از مواد مخدر می‌باشد که این موارد را قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است. در بعضی از پارتی‌ها که مواد مخدر نیز مصرف شود چنانچه پلیس مطلع گردد قادر است در این خصوص نیز اقدامات لازم را انجام دهد. برای استعمال هر یک از مواد مخدر صنعتی یا سنتی مجازات خاص در نظرگرفته شده است که هم استفاده برای حمل و نگهداری که با توجه به مقدار کشف شده به مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می‌شوند.
بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر« استعمال مواد مخدر مواد صنعتی و سنتی را جرم می دانسته علاوه بر استعمال مواد مخدر، تهیه مواد مخدر و حمل یا نگهداری مواد مخدر، فروش یا خرید مواد مخدر نیز جرم محسوب کرده و متهمین مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر حسب مورد به مجازات حبس یا جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردند.
اخیرا در مهمانی‌های مختلط معمولا از مواد مخدری همانند حشیش،گراس و قرص های صنعتی توهم زا (اکستازی) استفاده می‌شود برخی نیز مواد مخدری مانند آمفتامین ( شیشه ) و حتی در شمال تهران مواد مخدر گران قیمت مانند کوکایین و ماریجوانا و روانگردان استعمال می‌شود که علاوه بر مجازات سنگین، خطرات جانی بسیاری دارد. لازم به ذکر است کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب است.

شرکت در مهمانی مختلط شبانه

شرکت در مهمانی مختلط شبانه

۴- رابطه نامشروع در پارتی‌های مختلط:

از جمله اتفاقاتی که امکان دارد در پارتی‌ها رخ بدهد، رابطه نامشروع و یا بعضا زنا می‌باشد. روابط نامشروع به روابطی می‌گویند که کمتر از زنا است و هر نوع تماس فیزیکی و جنسی که برگرفته از شهوت باشد را شامل می‌شود.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اذعان می‌دارد:
«هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.»
تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای هم بستر شدن می‌باشد. همچنین در صورتی که زنایی انجام گیرد مجازات آن بر اساس قانون ۹۹ ضربه شلاق می‌باشد.و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
اصولا پیشنهادی که در این گونه موارد ارائه می شود تقاضای کتبی از قاضی رسیدگی کننده به عنوان اتهامی می باشد که برای شما قرار تعلیق تعقیب صادر نماید. مفاد قرار تعلیق تعقیب بدین صورت است که اگر فردی از زمان صدور این قرار جرم جدید دیگری را تا ۳ سال انجام ندهد جرم قبلی وی از سابقه کیفری وی حذف و هیچ گونه اثری از آن در سجل کیفری باقی نمی ماند.

۵- همسایه آزاری در مهمانی شبانه

گرفتن دورهمی‌ها و پارتی‌ها و مهمانی‌های روزانه و شبانه که بسیار مرسوم و رایج است و اصولا تا پاسی از شب و گاهی اوقات تا خود صبح ادامه دارد و سر و صدای ایجاد شده میتواند باعث ایجاد مزاحمت برای همسایگان گردد. این موضوع یکی دیگر از مصادیق همسایه آزاری که این روزا در دادگاه و در دفترحقوقی بسیار با آن رو به رو هستیم.
از دیگر موارد بسیار مهم که قاعدتاً هیچ همسایه ای نمیتواند آن را تحمل کند استعمال مواد مخدر در یکی از واحد هاست که همچنان درست است که در ایران با هر اعتراضی با جمله ی ” چهار دیواری ، اختیاری ” رو به رو میشویم اما بوی استعمال مواد مخدر چنانچه در راهرو بپیچد و یا به واحد های دیگر سرایت کند از این موضوع خارج میشود و مصداق اصلی همسایه آزاری محسوب میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.