بایگانی برچسب برای: انحصار وراثت

تقسیم ارث مادر

تقسیم ارث مادر به چه صورت است؟

تقسیم ارث مادر چگونه انجام میشود؟ در هر کشوری قوانین متفاوتی با سایر کشورها در مورد ارث بردن از متوفی وجود دارد قوانین کشور ما که بر گرفته از قوانین اسلامی می باشد وراث متوفی را به سه طبقه تقسیم کرده است و طبقه اول وراث در اولویت تقسیم ارث می باشند …
قوانین حضانت و ارث

قوانین حضانت و ارث

قوانین حضانت و ارث چیست؟ حضانت به معنی نگه داری و تربیت فرزند است ، مطابق با قانون مدنی ، حضانت فرزند حق و تکلیف والدین می باشد ، از این رو والدین بدون دلیل موجه نمی توانند از این تکلیف سر باز زنند و از سوی دیگر دادگاه نیز بدون هیچ دلی…
تقسیم اجاره بهای ملک موروثی

تقسیم اجاره بهای ملک موروثی به چه شکل میباشد؟

نکات قابل توجه در هنگام خرید ملک موروثی در صورتی که قصد داشته باشید که ملک موروثی خریداری کنید بایستی نکاتی را در مورد تنظیم مبایعه نامه رعایت کنید تقسیم اجاره بهای ملک موروثیتقدیم گواهی انحصار وراثت الزامی استتمامی وراث در زمان …
وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت+ انحصار در قانون چیست؟

انحصار وراثت متاسفانه از مواردی است که در یک سال اخیر و با شیوع پاندمی کرونا در بیشترین حد ممکن مطرح شده و میشود چه بسا که پدر و مادران بسیاری فوت کرده و فرزندانشان درگیر تقسیم ترکه ایشان شده اند.ما در گروه وکلای آرتین با فراهم آوردن این مقال…