بایگانی برچسب برای: نوسازی ساختمان

قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها

موارد قانونی آپارتمان ها چیست؟ بارها با این مسأله مواجه شده ایم که بروز یک پدیده جدید در بین جوامع، منجر به پیدایش چالش های جدیدی شده است و این چالش ها تا وضع قوانین جدید برای برخورد با آن پدیده ادامه داشته است. اینجاست که نقش عرف و قانون د…