بایگانی برچسب برای: بهترین وکیل خانواده کرج

وکیل روابط نامشروع در کرج

بهترین وکیل روابط نامشروع در کرج و تهران

مجازات جرم رابطه نامشروع به موجب ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعزیری است .البته اگر عمل رابطه نامشروع در ملا عام و اماکن عمومی انجام شود، علاوه بر 99 ضربه شلاق دادگاه شخص را به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضر…