تهدید چیست و چه مجازاتی در قانون اسلامی دارد؟

تهدید

در این مقاله حقوقی به تعریف جرم تهدید و مصادیق آن در قانون و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن میپردازیم ما در گروه وکلای آرتین پرونده های مربوط به تهدید و فحاشی و موارد مربوط به پرونده های کیفری را انجام داده و وکلای ما تبحر خاصی در امور کیفری دارند.

مواد قانونی جرم تهدید چیست و شامل چه مواردی می شود؟

تهدید، وسیله ای است که اغلب بزهکاران برای نیل به اهداف خود به آن متوسل می شوند. جرم تهدید در تمامی قوانین کیفری کشورهای جهان تعریف شده است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ به این جرم پرداخته است. در این قانون، الزام دیگران به امضای اسناد و اوراق یا اجبار آنها به تحویل اسناد و اوراق از طریق قهر و اکراه و تهدید، مستحق مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. همچنین تهدید افراد به وارد آوردن آسیب های جانی، حیثیتی و مادی از طریق تقاضای وجه یا درخواست انجام یا ترک فعل مشخصی، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲ ماه تا ۲ سال زندان را دارد. وکیل دعوی تهدید می تواند در اثبات نوع تهدید به موکل کمک کند.

شرایط تحقق جرم تهدید

برای تحقق نیاز به ۲ شرط دارد:

شرط اول آنکه فرد تهدید کننده قادر به اجرا باشد.

شرط دوم آنکه تهدید شونده وضعیتی داشته باشد که احتمال وقوع فعل تهدید وجود داشته باشد

همچنین تهدید باید در مورد ایجاد شرایطی در آینده باشد. در غیر اینصورت از افعال شرطی استفاده شده و جرمی محقق نشده است. بعلاوه تهدید کننده باید به هدفی نامشروع در نتیجه فعل تهدید برسد. تهدید باید به صورتی باشد که ناظر به امری معین باشد. همانطور که قبلا ذکر شد نوع انتقال پیام تهدید اعم از اینکه شفاهی بوده یا توسط پیامک یا اینترنت به صورت مکتوب انتقال یابد، فرقی در وقوع جرم تهدید ندارد.

وکیل دعوی تهدید

دادسرای عمومی مستقر در محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به جرائم کیفری عمومی را دارد. تنظیم شکایت جرم تهدید باید به کمک وکیل دعوی تهدید انجام شود زیرا وی توانایی تشخیص وقوع تهدید مؤثر را دارد. امروزه جرم تهدید در بسیاری از مواقع جرم تهدید از طریق اینترنت و تلفن صورت می پذیرد بنابراین نسبت به گذشته پیگیری و تعقیب مجرم به تهدید آسان تر شده است. در اثبات جرم تهدید، صدای مرتکب یکی از آماره هایی است که می تواند به قاضی به همراه مدارک و دلایل دیگر در صدور رأی کمک نماید.

برای طرح شکایت توسط وکیل دعوی تهدید ، نیاز به ارائه مدارک شناسایی و مشخصات تماس شاکی و متهم می باشد. حضور وکیل در پرونده به پیشبرد سریع تر جریان پرونده و مرتفع ساختن مراحل مختلف دادگاهی کمک نموده و امکان اخذ خسارت معنوی از متهم را میسر می نماید.

جرم تهدید و مصادیق آن در قانون چیست؟

تهدید در لغت به معنای ترساندن و خوف دادن به شخص دیگری می باشد به صورتی که به واسطه این ارعاب، شخص را به انجام کاری بر خلاف میلش وا دارد. در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز، جرم تهدید را بدین صورت عنوان نموده اند: “هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته ها یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به او می باشد از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”.

از دیدگاه قانون مدنی ارکان جرم تهدید عبارتند از:

  • دادن وعده انجام نمودن عملی در ارتباط با شخص دیگر که وی را در آینده متضرر خواهد کرد.
  • وعده داده شده باید در فرد تهدید شده اثر کند.

مصادیق جرم تهدید در قانون شامل موارد زیر است:

  • اشخاصی که توسط هر نوع سلاح گرم و سرد اقدام به تهدید فرد دیگری می کنند؛
  • اشخصاصی که تهدید را وسیله اجبار دیگران به امضا و مهر و ارائه سند و نوشته ای می نمایند؛
  • افرادی که توسط تهدید به قتل، افشای راز، ایجاد آسیب های مالی و نفسی در فرد و تهدید به آبرو، وی را ملزم به انجام یا قبول امری می کنند؛
  • تهدید در هواپیما که موجب اخلال در کار ناوگان هوایی و پرسنل پرواز می شود.

انتشار مطالب حاوی تهدید

بنابر ماده ۳۱ قانون مطبوعات، مطالب حاوی تهدید به هتک حرمت یا افشای اطلاعات و رازهای شخصی و مشمول مصادیق مجرمانه بوده و در صورت انتشار آن ها، مطابق قانون تعزیرات مدیر مسئول نشریه مورد بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت.

ادله مورد نیاز برای اثبات جرم 

امروزه با رواج استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای اطلاع رسانی و سایر مقاصد ارتباطی، امکان وقوع جرم تهدید توسط اینترنت و تلفن همراه بیشتر شده است و بسیاری از دعاوی مطروحه با موضوع تهدید در مراجع قضایی، به این گونه شکایات اختصاص دارد. لذا امکان پیگیری و بررسی وقوع این نوع جرم تهدید امروزه وجود دارد. بررسی جرم تهدید تلفنی از طریق استماع مکالمات تلفنی ضبط شده در اداره مخابرات با دستور قضایی وجود دارد. مکالمات ضبط شده در محاکم قضایی نقش آماره را داشته و به قاضی در صدور رأی منصفانه کمک می کند اما خود به تنهایی نمی تواند مدرک کافی برای صدور حکم باشد.

همچنین علاوه بر مدارک و مستندات لازم برای اثبات وقوع جرم، مدارک شناسایی شاکی و مشخصات تماس مشتکی عنه باید به صورت کامل به دادگاه ارائه شود.

عناصر جرم تهدید در قانون جزا

حقوق جزایی عناصر زیر را برای جرم تهدید در نظر گرفته است:

  1. امکان تحقق تهدید بستگی به ویژگی های روحی و فیزیکی و شرایط سنی و اختلاقی فرد تهدید شونده و نوع تهدید دارد؛
  2. امری که در تهدید به انجام یا ترک آن دستور داده می شودف باید به ذاته مغایر قانون یا مخالف میل باطنی تهدید شونده باشد؛
  3. از آنجایی که تهدید غیر عمدی وجود ندارد، تهدید باید عمدی باشد؛
  4. فعل تهدید جان و مال و شرف و آبروی فرد تهدید شونده را مد نظر داشته باشد.

جزای تهدید درقانون مجازات اسلامی چیست؟

جرم تهدید باید ابتدا در مراجع قانونی اثبات شود. در صورتی که تمامی شرایط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شامل، تهدید به قتل، آسیب نفسی و شرفی و مالی، تهدید به افشای راز، درخواست وجه یا انجام کار، برقرار باشد، قاضی می تواند مجازات حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا ۷۴ ضربه شلاق را برای متهم صادر نماید.

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون، جرم تهدید جزو جرائم مربوط به حق الناس محسوب می شود که باید با شکواییه شاکی آغاز شده و در صورتی که شاکی رضایت دهد، در مجازات متهم تخفیف اعمال می شود.

دانلود نمونه رای تهدید

مرجع رسیدگی به جرم 

رسیدگی به جرم تهدید نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر با طرح شکایت کیفری شروع می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم عمومی، دادگاه عمومی واقع در محل وقوع جرم است. از آنجایی که تشخیص وقوع ارکان جرم تهدید، کاری پیچیده و مستلزم بررسی های قانونی است، لذا باید پیش از طرح شکایت کیفری، ضمن مشورت با وکیل کیفری از صحت وقوع جرم تهدید مؤثر اطلاع یافت.

مزایای طرح دعوا توسط وکیل

در صورت طرح دعوای جرم تهدید توسط وکیل دعوی تهدید ، علاوه بر آنکه نیازی به حضور شاکی در مراجع قضایی نمی باشد، وکیل می تواند تمامی خسارات معنوی ناشی از وقوع جرم را نیز باز پس گرفته و در صورت نیاز به اعاده حیثیت بپردازد. همچنین حضور وکیل در جریان پرونده به سرعت پیگیری و رسیدگی مراحل مختلف پرونده کمک می کند.

شما می توانید برای وکالت دعاوی کیفری در خصوص جرم تهدید، از وکلای باتجربه موسسه حقوقی پندار کمک بگیرید. برای مشاوره، می توانید فرم درخواست مشاوره را ارسال نمایید یا با گروه وکلای آرتین تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.