نمونه دادخواست جلب ثالث در مرحله بدوی

ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد.

 خواهان:

خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن:

دلائل و منضمات دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی( دادگستری )…..

با سلام و دعای خیر ، احتراما به تجویز ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی به عنوان ورود ثالث در کلاس پرونده ….. شعبه ….. دادگاههای تجدید نظر استان…… به استحضار عالی میرساند:

۱-در کلاسه پرونده……اینجانب به طرفیت  خوانده ردیف دوم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ….. اقامه دعوا نموده ام که خوانده در جلسه دادرسی خوانده مدعی است که اقای (مجلوب)وکیل وی نبوده است تا پلاک ثبتی مورد ادعا به اینجانب بفروشد.

۲-نظر به اینکه پلاک ثبتی ….. را از مجلوب خریداری نموده ام و نامبرده به استناد وکالتنامه شماره…..پلاک مذکور را به اینجانب فروخته است و در خصوص ثمن معامله نیز رسید به اینجانب اعطا نموده است لذا جلب نامبرده به دادرسی جهت احراز صحت ادعای اینجانب مورد استدعاست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.