اقرارنامه چیست و تفاوت آن با صلح نامه را بدانیم

اقرارنامه
اقرارنامه از مواردی است که با صلح نامه متفاوت است ولی بسیاری از هموطنان به اشتباه میپندارند که یکی است در این مقاله به توضیح این دو مورد میپردازیم.

تفاوت صلح نامه و اقرارنامه، یک تفاوت اساسی است

در واقع اقرار نامه یک سند حقوقی است که بر اساس آن یک شخص به ضرر خود گفته هایی را بیان میکند و آن گفته ها در دفتر اسناد رسمی  بطور منظم سامان داده می شوند و در دادگاه قابل اتکا است. اما سند صلح، یک قرارداد است که سبب حل و فصل دعوا و کشمکش ها میشود و یا آن را برای جابجایی مال از شخصی به شخص دیگر امضاء  می کنند. البته در اغلب اوقات مطالبی مانند اقرار نامه در قرارداد صلح مطرح می شود.

صلح نامه فقط برای حل و فصل دعوا و کشمکش استفاده نمیشود و اقسام  صلح نامه کاربرد های گوناگونی دارند در مواقع متعدد از طریق عقد قرارداد صلح  می توانیم توافقی را سامان دهیم که مانند برخی از قراردادهای رایج است مانند خرید و فروش اجاره و…

صلح نامه در اداره ثبت اسناد رسمی درج و ثبت می شود. البته این به این معنا نیست که صلح نامه های عادی یا دست نویس فاقد ارزش و اعتبار هستند. بلکه صلح نامه های عادی نیز معتبر، و قابل استناد در دادگاه هستند. اما می بایست تمام شرایط حقوقی آن رعایت شود. یعنی به امضاء دو طرف برسد و همچنین دو شاهد عاقل و بالغ نیز آن را تایید کنند. برای ثابت کردن صلح نامه های دست نویس می بایست به دادگاه حقوقی مراجعه نماییم.

در ادامه به تعریف صلح نامه و اقرارنامه و اقسام آن ها  و همچنین تفاوت صلح نامه و اقرارنامه میپردازیم:

توصیف  صلح نامه و نحوه فسخ آن

براستی قرارداد صلح و قرارداد اقرار هر دو از نامأنوس ترین قرارداد ها بین عوام است. محدودی از افراد در جامعه وجود دارد که تصور درستی از صلح نامه و تفاوت صلح نامه و اقرارنامه داشته باشند.

صلح در لغت، به معنای آشتی و سازگاری و خاتمه دادن به اختلاف می باشد. اما در اصطلاح حقوقی به معنای خشنودی و رضایت در امری است.

در قوانین منسجم ایران ، صلح در دو موقعیت کاربرد دارد. موقعیت  اول زمانی است که دو نفر برای خاتمه دادن به نزاع  و اختلاف خود توافق میکنند . و در موقعیت دوم صلح ،به عنوان عقدی است که میتواند جایگزین بسیاری از قرارداد ها شود .یک نکته که در تفاوت صلح نامه و اقرارنامه قابل توجه است روش فسخ یا ابطال آن است .که فقط در صورت موافقت هر دو طرف قرارداد به انجام می رسد . تنها یک مورد استثنا وجود دارد که آن  هم مکتوب شدن حق فسخ و ابطال وبه سود یک طرف یا هر دو طرف  در قرارداد است.

ماده ۷۵۲ قانون مدنی بیان میکند : « صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .»

مواردی که هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده اند را بر روی کاغذ مکتوب میکنند . و بر مبنای  اصول و قواعد حقوقی تنظیم و امضاء میکنند .(طرفین تمام صفحات صلح نامه را باید امضاء کنند.)

یکی از انواع صلح نامه ، صلح نامه ی بلاعوض است به این معنا که اگر در متن قرارداد صلح در مقابل مالی که صلح میشود هیچ مالی به مصالح تعلق نیابد این صلح نامه صلح نامه بلاعوض است .

اگر یکی از افراد از عمل به تعهداتش سرباز زند، فرد دیگر این اجازه را دارد که با مراجعه به دادگاه از حق خود دفاع کند. و نکته ی قابل توجه این است که صلح نامه حتی بعد از مرگ یک طرف نیز قابل استناد است.

هر صلح نامه از رکن هایی برخوردار است که در اینجا به آن میپردازیم.

مصالح: شخصی که پول یا مالی را به شخص دیگر واگذار میکند.

متصالح: شخصی که مال یا پول را میپذیرد.

مورد صلح :پول یا هر مالی است که  در ازای پیشنهاد صلح ،مورد صلح و سازش قرار میگیرد.

شرایط تنظیم صلح نامه

برای تنظیم درست صلح نامه شرایطی لازم است که حتما باید رعایت شود . این شرایط عبارتند از:

طرفین قرارداد هر دو می بایست عاقل ، دارای سن قانونی و مختار باشند و یا از سوی شخصی دیگر مجبور به صلح نشده باشند.

مالی که مورد صلح قرار میگیرد باید دارای ارزش اقتصادی باشد   .

هیچ یک از طرفین صلح حق فسخ این قرارداد را نداشته بنابراین صلح جزء عقود لازم است .

هیچ شخصی حق صلح در مورد اموال دولتی را نداشته و همچنین مصالح نباید از تصرف در مال خود نهی شده باشد . مانند (یک فرد ورشکسته.)

قرارداد صلح را نباید به طریقی تنظیم کرد که شخص یا اشخاص دیگری را متحمل ضرر کنند.

قرارداد صلح نباید جهت فرار از پرداخت بدهی  باشد .در این صورت قرارداد صلح باطل میشود .

طرفین صلح نامه باید زیر تمامی صفحات را امضاء کند.

اقرارنامه

تعریف اقرار نامه

اقرار در لغت به معنای ثابت کردن کسی یا چیزی در مکانی معین است و در اصطلاح اقرار عبارت از اخباری که یک شخص بر علیه خود و به سود دیگری اعلام میکند. یکی از با قدمت ترین و ساده ترین قرارداد ها همان اقرار است که برای اثبات دعوی از آن استفاده میشود. اقرار در صورتی ارزش پیدا می کند که به عنوان مثال، شخصی ادعای مالکیت مالی را دارد اما سند و مدرکی که بتواند آن را به اثبات برساند در اختیار ندارد در اینجاست که وجود یک اقرارنامه کتبی میتواند ادعای شخص را ثابت کند.به همین دلیل است که اقرار نامه در امور مدنی بسیار با اهمیت است .

اما در امور کیفری  قاضی این اختیار را دارد که، با وجود اقرار به علت های دیگر نیز بپردازد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد، اقرار در شرایط نامساعد مانند تبانی و یا اجبار و…انجام شده اند.

شرایط صحت اقرار نامه

 اقرار باید روشن و بدون هیچ ابهامی باشد.

اقرار باید صریح باشد  و یا ضمنی باشد .

سکوت را نمی توان دلیل بر اقرار دانست ، به این دلیل که ک سکوت شخص ممکن است به دلیل بی تفاوتی وی باشد.

اقرار کننده باید در زمان اقرار عاقل, بالغ، و مختار باشد.و اقرار کننده نباید در شرایط سخت و شکنجه روحی یا جسمی باشد و یا اقرار وی نمی بایست تحت تاثیر اجبار یا اکراه باشد.

اقرار تنها در صورتی میتواند قابل استناد باشد که منجز باشد، و اقرار نباید معلق باشد.

هیج وکیل یا شخص دیگری نمیتواند به جای موکل خود اقرار به ارتکاب جرمی بکند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.