تفاوت مجازات زن و مرد چیست؟

حکم جلب

شاید همیشه برای شما عزیزان سوال شده که چرا مجازات زن و مرد در قانون متفاوت است؟ در این جا ما به چند مورد از دلایل و قوانین مربوط به تفاوت مجازات زن و مرد اشاره میکنیم:

تفاوت مجازات زن و مرد در چیست؟

مجازات زن و مرد و قصاص که برای آن ها در نظر گرفته میشود چگونه است؟ برای مجازات زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد که در قانون و مقررات مدنی دیده شده که امتیازات بیشتری برای مردان نسبت به زنان در خصوص مجازات وجود دارد اما علت این امتیاز برتری مرد نسبت به زن نیست بلکه تفاوت هایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد که باعث میشود که در وظایف و تکالیف و حتی مزایای اجتماعی حقوق زن ها با مردها تفاوت داشته باشد.

اجرای حکم قصاص بر اساس قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مسلمانی کشته شود طبق قانون قاتل باید قصاص شود  اما در صورتی که مرد مسلمانی به صورت عمدی زن مسلمانی را بکشد قبل از قصاص قاتل ، ولی زن باید نصف دیه مرد را پرداخت کنند تا او قصاص شود. در صورتی که قاتل رضایت داشته باشد میتوان نسبت به کم و یا زیاد بودن دیه با قاتل مصالحه کرد.

پس اولین تفاوت میان مجازات زن و مرد این است که اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند اول اولیای دم باید نصف دیه قاتل را به او بپردازند و سپس قاتل قصاص میشود و اگر نصف دیه پرداخت نشود قاتل قصاص نخواهد شد اما اگر زنی به صورت عمد مردی را بکشد بدون هیچگونه شرط خاصی زن قصاص خواهد شد.

حکم مجازات قصاص بر اساس فقه هم نیز از نظر فقه امامیه با فقه اهل سنت متفاوت است:

فقه امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند و معتقدند که در صورتی که مردی زنی را به صورت عمد به قتل برساند قاتل در صورتی قصاص خواهد شد که اولیای دم زن نصف دیه را به مرد پرداخت کنند.

فقه اهل سنت معتقدند مردی که زنی را به قتل میرساند باید تحت هر شرایطی قصاص شود بدون اینکه نیاز باشد که اولیای دم زن دیه ای به مرد پرداخت نمایند.

اما هر دو فقه بر این باورند که در صورتی که زنی مردی را به قتل برساند زن قصاص میشود و باید نصف دیه مرد پرداخت شود که این دیه از اموال زن به مرثه مرد مقتول داده میشود.

تفاوت مجازات زن و مرد

تفاوت مجازات زن و مرد

مهم ترین تفاوت های میان مجازات زن و مرد

۱- زمان مسئولیت کیفری

طبق قانون مجازات اسلامی طفلی که مرتکب جرم میشود از مسئولیت    مبرا خواهد بود. در اینجا منظور از طفل شخصی است که به سن بلوغ نرسیده باشد که طبق قانون دختر پس از ۹ سال تمام قمری به بلوغ خواهد رسید و پسر بعد از ۱۵ سالگی تمام قمری به سن بلوغ خواهد رسید.

پس در نتیجه دختر با داشتن ۹ سال سن دارای مسئولیت کیفری خواهد بود در حالی که پسر بعد از گذراندن سن ۱۵ سالگی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

۲-اعتبار شهادت زن برای اثبات دعوی و جرم

طبق قانون مجازات اسلامی شهادت زن برای اثبات جرم تاثیری نخواهد داشت و یا اینکه شهادت دو زن در مقابل یک مرد میتواند برای اثبات جرم معتبر باشد.

اما در کل جرایمی مانند قتل عمد و یا سرقت و یا شرب خمر، قذف، قوادی، مساحقه، لواط، محاربه شهادت زن برای اثبات جرم معتبر نخواهد بود.

در خصوص جرم زنا شهادت زن زمانی قابل پذیرش است که همراه با شهادت مرد باشد مثلا زنا با شهادت دو زن عادل و سه مرد عادل باید باشد یا دو مرد عادل و چهار زن عادل

در مورد قتل شبه عمد و قتل خطای محض شهادت زن باید همراه با شهادت مرد باشد بدین صورت که دو زن عادل باید با یک مرد عادل شهادت دهند تا شهادت قابل اثبات باشد.

۳- قصاص

همان طور که گفته شد بین زن و مرد در مورد قصاص تفاوت وجود دارد بدین صورت که برای مجازات زن در قتل عمد بدون هیچ شرطی مجازات خواهد شد اما در صورتی که مرد زنی را به صورت عمد به قتل برساند قاتل تا زمانی که اولیای دم زن نصف دیه را به او پرداخت نکنند قصاص نخواهد شد.

۴- دیه

طبق قانون مجازات اسلامی دیه زن مسلمان چه به صورت عمد کشته شده باشد یا به صورت غیر عمد نصف دیه مرد مسلمان خواهد بود.

دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده و در کنار دیه دو عنوان دیگر هم نیز وجود دارد که عبارت اند از: ارش و حکومت

منظور از کلمه حکومت در برخی مواقع به همراه ارش بکار برده شده و هم معنای ارش بکار رفته اما گاهی به معنای حکم قاضی در جهت پرداخت مبلغ خسارت که با توافق میان طرفین مشخص شده و یا با نظر خود قاضی برای حل قضیه استعمال میشود. مثلا در صورتی که شخصی صدمه ای دیده و دیه ای برای جراحت او مشخص نشده است با فرض برده و مملوک بودن یک بار در حال سلامت و کمال تقویم می شود و یک بار در حال مجروح بودن و صدمه مربوطه ارزیابی می شود و ما به التفاوت بین آن دو با توجه به میزان دیه کامل انسان به او پرداخت می شود.

در هر صورت ارش و حکومت در کنار دیه آمده است که محکومیت مالی است که نسبت به شخص قاتل اعمال میشود،میزان دیه در قانون مشخص شده است اما میزان ارش و حکومت با قیاس  ارزش شخص سالم و مصدوم و مابه التفاوت آنها و در نظر گرفتن سقف دیه کل تعیین میشود.

دیه برای جرم قتل یا جرح غیر عمدی پرداخت میشود اما برای قتل عمد دیه پرداخت نمیشود بلکه شخص قصاص میشود مگر اینکه ولی دم یا مجنی علیه رضایت بدهد که قصاص به دیه تبدیل شود که مقدار دیه یا به دیه کامله است یا کمتر و یا زیاد تر از آن است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.