بایگانی برچسب برای: گواهی عدم بارداری برای طلاق

گواهی عدم بارداری برای طلاق

گواهی عدم بارداری برای طلاق و شرایط گرفتن آن در قانون چیست؟

در این مقاله به توضیح پروسه و روال گرفتن گواهی عدم بارداری برای طلاق میپردازیم:از مدارک مورد نیاز جهت ثبت طلاق در دفاتر رسمی، گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی می باشد. مطابق عرف دادگاه های خانواده، معمولا دفاتر دادگاه ها، زوجه را به یکی …