بایگانی برچسب برای: گرفتن حکم تخلیه مستاجر در ایام کرونا

تمدید قرارداد اجاره در کرونا

تمدید قرارداد اجاره در کرونا و شرایط آن چیست؟

حکم تخلیه یا تمدید قرارداد اجاره در کرونا توسط مستاجر در این روزها از موارد بسیار مهمی است که ذهن بسیاری از مردم را درگیر خود کرده است.و با توجه به قوانین جدید در این حیطه که شرایط را برای مستاجرین راحتتر کرده است باید حقوق مالک و مست…