بایگانی برچسب برای: وکیل حقوقی در تهران

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی+ بهترین وکیل حقوقی در کرج

به کسی که نماینده شخص حقیقی و یا حقوقی در مسائل حقوقی باشد و در مراجع مختلف اعم از قضایی و غیر فضایی فعالیت کند وکیل حقوقی می گویند. واژه وکیل در لغت نامه دهخدا به معنی کارران و آنکه به وی کاری واگذار شود معنی شده است. طبق این تعریف وکی…