بایگانی برچسب برای: وکیل برای مطالبه مهریه در کرج

اجرای مهریه

اجرا گذاشتن مهریه در قانون جدید و شرایط و مراحل آن به چه صورت است؟

با توجه به قوانین حقوقی رایج در کشور ما در مورد مهریه به عنوان حقی که از ابتدای ازدواج برای زن مفروض است قوانینی نیز وجود دارد که ضامن مطالبه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه میباشد حتی در صورتی که طلاق صورت نگیرد زوجه میتواند مهریه خود …