بایگانی برچسب برای: نکاح چیست؟

عده چیست؟

مفهوم عده در فقه چیست عده زن یا عده طلاق از نظر فقهی،حالت انتظار شرعی است که زن پس از طلاق، زوال نکاح یا مرگ شوهر بایستی مدتی صبر نموده سپس می تواند با شخص دیگری ازدواج کند. دلیل واقعی عده یکی  از اسرار الهی می باشد که بشر از آن آگاهی ندارد اگر …