بایگانی برچسب برای: نوبت دهی اداره پنجم

اجرای مهریه

اجرای مهریه و مطالبه آن از طریق اجراییه سازمان ثبت اسناد و املاک

مطالبه مهریه از طریق اجراییه ثبت به علاوه بر وصول مهریه از طریق مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، وصول مهریه و توقیف اموال زوج را تقاضا کند. در این صورت، اداره ثبت با استعلام از بانک‌ها، اداره ثبت اسناد و ا…