بایگانی برچسب برای: نمونه متن استشهادیه اعسار

عسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه

قبل از هر سخنی باید بدانید که  مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط…