بایگانی برچسب برای: مهریه عندالمطالبه

قانون جدید مهریه 1402

قانون جدید مهریه ۱۴۰۲+ قوانین اصلاح شده مهریه کدامند؟

در قانون و شرع مقدس اسلام مهریه به عنوان حق زن در نظر گرفته شده که با انعقاد عقد نکاح به زن تعلق می گیرد اما برای مقدار مهریه باید گفت که تابع قانون مشخصی نیست و بسته به توافق طرفین می تواند کم یا زیاد باشد. قانون جدید مهریه 1402.با اینکه استح…