بایگانی برچسب برای: مجازات سند مجعول

جعل

جعل و انواع آن چیست و مجازات آن در قانون به چه صورت است؟

ما در گروه وکلای آرتین سعی بر آن داریم تا موضوع جعل را از تمامی جوانب قانونی برای شما عزیزان روشن کنیم جعل چیست؟ به موجب ماده 523 مصادیق جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا ا…