بایگانی برچسب برای: مجازات روابط نا مشروع

شرکت در مهمانی مختلط شبانه

شرکت در مهمانی مختلط شبانه+ مجازات شرکت در پارتی شبانه مختلط

 انجام جرم شرکت در میهمانی‌ها مختلط و پارتی‌های مختلط شبانه بسیار رواج پیدا کرده است. پسر و دخترهای زیادی به بهانه‌های مختلف از جمله قبولی دانشگاه، جشن تولد و امثال این‌ها اقدام به برگزاری میهمانی‌های مختلط می‌کنند. حضور در چنین جشن‌هایی به خو…