بایگانی برچسب برای: طلاق توافقی برای مقیم خارج

طلاق ایرانیان مقیم خارج از ایران

طلاق ایرانیان مقیم خارج از ایران به چه صورت است؟

یکی از معضلات ایرانیان مقیم خارج انجام طلاق با وکالت به اقوام یا وکیل در ایران میباشد در این مقاله ما به توضیح شرایط خاص طلاق ایرانیان مقیم خارج از ایران میپردازیم: بررسی تاریخ نشانگر تمایل انسان‌ها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتب…