بایگانی برچسب برای: شرط تنصیف

شرط نصف دارایی

شرط نصف دارایی چیست و قوانین آن را بدانیم

شرط نصف دارایی چیست و چه نکاتی در قانون دارد؟ ۱- همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد. و این از مواردی است که نیاز…