بایگانی برچسب برای: سامانه ثنا

سامانه ثنا

سامانه ثنا | sana.adliran.ir | ورود به سایت ثنا دادگستری

ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا، همان ابلاغیه کاغذی بوده که به شکل الکترونیکی، از طریق سایت اصلی رویت ابلاغ، به اشخاص، ابلاغ می گردد. مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا، در درجه نخست، مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا می باشد؛ بعد از ثبت نام،…