بایگانی برچسب برای: دعوای ممانعت از حق

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانیدعاوی تصرف، دعاوی هستند که موضوع حق منشا آنها، تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی و سبق تصرف در مال مورد نظر باشد.بنابراین وکیل تصرف عدوانی در دعاوی تصرف به وجود…