بایگانی برچسب برای: دادخواست طلاق

لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه چیست و چگونه انجام می شود؟

لایحه دفاعیه چیست و چگونه تنظیم می شود؟ به طور کلی هنگامی که دعوایی میان طرفین صورت می گیرد اصحاب دعوا نوشتارهایی را در جهت اثبات و دفاع از حق خود به مقام قضایی تقدیم می کنند که در اصطلاح حقوقی لایحه دفاعیه نام دارد که معمولا توسط وکیل نوشته می …