بایگانی برچسب برای: حضانت در طلاق

دستور موقت

دستور موقت ملاقات فرزند و دستور موقت تحویل فرزند چیست؟

دستور موقت تحویل فرزند چیست؟ در دعاوی طلاق نیز تصمیم گیری در مورد حضانت فرزند معمولا جز آخرین مواردی است که دادگاه به آن می پردازد و ممکن است در مدت زمانی که تکلیف حضانت و ملاقات فرزند مشخص نیست، کانون خانواده به گونه ای پر آشوب گردد که تاخیر در ت…