بایگانی برچسب برای: تجدیدنظرخواهی

لایحه دفاعیه

تفسیر رای وحدت رویه ۸۱۰

تفسیر رای وحدت رویه 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور از این جهت واجد اهمیت است که اگر به طور کلی فسخ را نسبت به معاملات سابق موثر بدانیم، همه قراردادهای سابق، زایل شده و دعاوی متعددی مطرح می گردد و امنیت قراردادها به شدت متزلزل می گردد چون هر آن مم…
لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه چیست و چگونه انجام می شود؟

لایحه دفاعیه چیست و چگونه تنظیم می شود؟ به طور کلی هنگامی که دعوایی میان طرفین صورت می گیرد اصحاب دعوا نوشتارهایی را در جهت اثبات و دفاع از حق خود به مقام قضایی تقدیم می کنند که در اصطلاح حقوقی لایحه دفاعیه نام دارد که معمولا توسط وکیل نوشته می …