بایگانی برچسب برای: انتقال سند به نام فرزند

انتقال سند

انتقال سند به طور قانونی چه مراحلی دارد و چگونه انجام میشود؟

اصولا بعد از پیدا کردن خانه مورد نظر و توافق بین خریدار و فروشنده، یک مرحله مهم و پرماجرا که اصطلاحا “به نام کردن یا سند زدن” است، آغاز می‌شود. چهار قطب فعال بازار مسکن شامل سازنده‌ها، فروشندگان واحدهای مسکونی(غیرسازنده‌ها)، خریداران واحدهای مس…