بایگانی برچسب برای: ازدواج موقت

ازدواج موقت

ازدواج موقت یا صیغه چیست؟ همه چیز درباره آن را بدانیم

اینکه ازدواج موقت چیست و شرایط و قوانین مربوط به آن در قانون را برای شما در این مقاله به تفصیل توضیح خواهیم داد:در قانون مدنی ایران ازدواج در غالب ۲ عقد می‌تواند محقق شود ازدواج یا دائم است یا موقت. ازدواج دائم آن است که برای آن مدت تعیین نشده باشد…