آدرس مجتمع قضایی قدس تهران

(کیفری)در این مجتمع از شعب ۱۱۶۲  الی ۱۱۶۵ و ۱۱۶۷ الی ۱۱۶۹ و ۱۱۷۷ الی ۱۱۸۱ دادگاه های کیفری مستقر می باشند. شعبه ۱۱۶۶ در دادسرای ناحیه ۱۰ (هاشمی) و ۱۱۷۰ الی ۱۱۷۵ در دادسرای ناحیه ۵ و ۱۱۷۶ در دادسرای ناحیه ۲ مستقر می باشند.این مجتمع به…

مجتمع قضایی عدالت تهران

مجتمع قضایی عدالت ( مجتمع الکترونیکی )  نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73 مناطق شهرداری: 1    کد پستی: 1989816413 تلفن: 5-22727480-22727466-22727462-22725019  نمابر: 22727462-22727467…

آدرس مجتمع قضایی باهنر تهران

مجتمع قضایی شهید باهنر تهران  نشانی: تهرانپارس، فلکه چهارم ، تقاطع اتوبان شهید زین الدین و شهید باقری مناطق شهرداری: 13و8و4  کد پستی: 1653614981 تلفن: 77055643 - 77055640 و  9 -77055630  نمابر: 77055644 – 77055641…